Política de privadesa

Política de protecció de dades de caràcter personal

El Col·legi de Criminòlegs de Catalunya vol informar-te de com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

1. Responsable del tractament de dades

El responsable del tractament de dades és el Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, amb el qual pots posar-te en contacte a través de les següents vies:

 • Adreça postal: Carrer de Balmes, 129 bis, 4t 2a, 08008 Barcelona
 • Adreça electrònica: dpd@criminolegs.cat

2. Legitimació per a tractar les teves dades

El tractament que el Col·legi fa de les teves dades personals es basa en el teu consentiment inequívoc quan acceptes les condicions d’aquesta política de privadesa en els formularis i sol·licituds descrits a l’apartat 3. Així mateix, la legitimació del tractament es basa en:

 • El compliment de l’interès públic en el desenvolupament de l’exercici professional de la Criminologia.
 • La satisfacció dels interessos legítims perseguits pel Col·legi en relació a la prestació de serveis a les persones col·legiades i la defensa dels seus interessos professionals.
 • Les obligacions legals derivades dels Estatuts del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya i la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

3. Finalitats del tractament de dades

A continuació pots trobar la relació de tractaments de dades i quines són les seves finalitats, destinataris i forma de recollida: 

Tractament: Col·legiats/des

 • Forma de recollida: Formulari de col·legiació
 • Destinataris: Persones col·legiades i sol·licitants de col·legiació
 • Finalitats: Gestionar el registre de col·legiació, tramitar les sol·licituds, realitzar gestions administratives i proveir els serveis prestats pel Col·legi. En cas que en el formulari s’hagi marcat expressament: Realitzar l’enviament d’informació de formació contínua, del butlletí mensual i gestionar la borsa de col·laboradors.

Tractament: Borsa d’experts i expertes del Col·legi

 • Forma de recollida: Sol·licitud a través de correu electrònic (Inscripció a la borsa)
 • Destinataris: Persones col·legiades
 • Finalitats: Tramitar les sol·licituds d’inscripció, gestionar la borsa, seleccionar candidats per atendre les peticions de col·laboració, enviament de les ofertes de col·laboració als candidats, realitzar difusió de la col·laboració.

La presa de decisions respecte al tractament de dades no s’efectua de forma automatitzada, tots els processos es realitzen amb intervenció humana.

4. Comunicació de les dades a tercers

Amb caràcter general, no facilitarem les teves dades personals a tercers sense el teu consentiment inequívoc. Exclusivament es cedeixen les dades a tercers en els següents supòsits:

 1. Per compliment i deure legal de col·laborar amb les autoritats judicials i administracions públiques.
 2. Per a la necessària prestació dels serveis que realitza el Col·legi i que únicament es refereix a:
 • Enviament del butlletí i comunicacions a través de Mailchimp (The Rocket Science Group LLC. 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA).
 • Gestió del correu electrònic corporatiu a través de Zoho Mail (Zoho Corporation Pvt. Ltd. 4141 Hacienda Drive. Pleasanton, CA 94588, USA).
 • Tramitació i emmagatzematge segur del procés de col·legiació a través de Google Drive (Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA).
 • Gestió de col·legiació i zona privada de la persona col·legiada a través de BERRLY (Berrly Data Tools, SL, c/Frederic Mompou, número 2, 4A, 5o-4o, 08960-Sant Just Desvern, Barcelona, Espanya)

Mailchimp, Zoho i Google compleixen amb la certificació del marc Privacy Shield entre estats membres de la Unió Europea i Estats Units.

5. Mesures de seguretat

El Col·legi ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la integritat i confidencialitat de les teves dades personals, així com per protegir-les contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental.

6. Conservació de les dades

Les dades es conservaran durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament i fins que existeixi un interès mutu en mantenir-lo. Quan el seu ús ja no sigui necessari, les dades personals quedaran bloquejades durant el termini legal establert per tal d’atendre possibles responsabilitats derivades del tractament anterior. Un cop transcorregut aquest termini, es procedirà a la supressió de les dades aplicant les mesures de seguretat adequades.

7. Els teus drets respecte al tractament de dades

Tens dret a conèixer si el Col·legi està fent tractament de les teves dades personals i de quina manera. Quan ho consideris pots sol·licitar:

 • Accés a les dades i forma en què es tracten.
 • Rectificació de les dades inexactes o incompletes.
 • Supressió de les dades quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir, quan hagis retirat el teu consentiment o t’hagis oposat al tractament.
 • Limitació del tractament de les dades durant el temps que comporti el procés de rectificació, quan t’hagis oposat al tractament però no a la supressió de les dades i quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.
 • Oposició al tractament de les dades.
 • Portabilitat de les dades per a poder transmetre-les a un altre responsable en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica.

En qualsevol moment tens dret a retirar el consentiment atorgat per tractar les teves dades personals, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada. Per exercir els teus drets pots dirigir-te al Col·legi a través de les vies de contacte facilitades a l’apartat 1. En cas que creguis que no s’estan atenent els teus drets segons la normativa vigent pots presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent.

8. Les funcions del o la responsable de protecció de dades

 • Informar i assessorar sobre les seves obligacions, i el disseny de polítiques de protecció de dades, al responsable o a l’encarregat del tractament i als empleats que s’ocupen d’aquest tractament.
 • Supervisar el compliment del Reglament UE 2016/679 i d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió Europea o dels estats membres, les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals —inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament— i les auditories corresponents.
 • Prestar assessorament sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació. Cooperar amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i les altres autoritats de control.
 • Actuar com a punt de contacte de les autoritats de control per a qüestions relatives al tractament —inclosa la consulta prèvia a l’autoritat de control en els termes previstos en l’article 36 del Reglament UE 2016/679— i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

Política de galetes

1. Què és una 'galeta'?

Una 'galeta' és un petit arxiu de text que s'emmagatzema al navegador quan visites determinades pàgines web. L'objectiu de les galetes és que el web sigui capaç de recordar la teva visita per millorar l'experiència de l'usuari i la qualitat del web. Les galetes solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d'ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d'usuari, etc. En cap cas, les cookies poden perjudicar el teu equip.

2. Relació i descripció de galetes

El web del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya utilitza les següents galetes:

 • Galetes pròpies. Actualment no s'utilitzen galetes pròpies al web.
 • Galetes de tercers
NomPropietariVencimentDescripció
uvc addtoany.com 24 horesLes galetes del complement AddToAny són galetes d'anàlisi per al funcionament dels enllaços de compartició de contingut a xarxes socials. Al web, aquests enllaços estan ubicats a la part inferior de les notícies. Més informació

Última actualització: 07/11/2020