Reunió amb representants d'ERC per impulsar la llei reguladora de la nostra professió

Amb l'objectiu d'impulsar la llei a l'àmbit estatal i català, des del Col·legi s'ha reunit la vicepresidenta Arantxa Hernáez i les vocals Araceli Escusol i Sara Pérez, amb Carolina Telechea, Diputada per Barcelona al Congreso de los Diputados, i Josep Arisa, assessor jurídic al Congreso de los Diputados d'Esquerra Republicana, i hem assenyalat les aportacions que pot fer la nostra ciència a les problemàtiques actuals de la societat

Valorem la reunió com a molt profitosa, sent un pas essencial per encabir el nostre espai en la societat. Agraïm la bona sintonia i la bona disposició a tirar endavant els projectes.

La resta de Col·legis també s'han anat reunint amb els respectius partits autonòmics que han donat resposta i seguirem treballant en xarxa per tal de potenciar i regular la nostra ciència tant en l'àmbit estatal com autonòmic.

Aquesta reunió respon a l'acord de la Comissió Gestora de la Intercol·legial de portar al Congrés la proposta de llei per regular la nostra professió en l'àmbit estatal i s'han fet propostes a tots els partits amb representació. Des del nostre col·legi volíem presentar-los la proposta de llei que ens agradaria que defensessin i també poder proposar l'equivalent de la llei a Catalunya, amb l'objectiu de treballar-la per potenciar la llei estatal.

#ImpulsemCriminologia