Què hem fet durant el primer semestre del 2020?

Durant l'agost reduïm l'activitat però fem un repàs de què hem fet aquest primer semestre de l'any 2020. A l'Assemblea general de col·legiats i col·legiades també en parlarem, així com de les memòries de 2018 i 2019 que es publicaran en acabar l'estiu. Havíem de convocar l'Assemblea durant el mes de maig com l'any passat però la pandèmia ho ha impedit i la celebrarem durant la tardor.

Codi deontològic

Un dels punts més importants d'aquest any és l'aprovació del Codi Deontològic. Des de la Comissió de Deontologia ja han acabat de redactar el codi i ja s'ha aprovat per la junta de Govern Només faltarà l'aprovació de les persones col·legiades, que podran fer esmenes fins deu dies abans de la convocatòria de l'Assemblea, i ja haurem fet un gran pas endavant per la professió! Recordeu que podeu consultar-lo aquí.

Criminologia al món local

Des de la vocalia de seguretat pública i privada s'ha iniciat aquest any el projecte per apropar la nostra ciència a l'àmbit municipal, oferint-nos a fer detecció i resolució de problemàtiques i promoure els beneficis de la incorporació de la visió criminològica. Ja hi ha diversos col·legiats i col·legiades participant i fent diagnosis de diversos municipis per començar a reunir-nos amb ells. De moment ens hem reunit amb Terrassa però es van aturar les reunions amb la pandèmia. Les recuperarem i seguirem treballant!

Inserció professional

Durant els mesos de confinament va sortir una oferta d'accés a centres penitenciaris on la criminologia era un punt a favor però no un requisit. Vam demanar formalment al Departament que nosaltres també volíem donar un cop de mà i ara quatre persones criminòlogues ja estan treballant en l'àmbit després d'haver-se fet dues convocatòries. A més, almenys han sortit dues ofertes més on ens podem presentar! És un petit pas per nosaltres però una fita molt important tant per Catalunya com per la resta d'Espanya, ja que suposa un reconeixement professional des d'un dels Departaments on tenim més cabuda.

D'altra banda, també es va publicar que el projecte de les Cases dels Infants seguia endavant però al nou projecte s'havia eliminat la nostra figura, que d'inici es contemplava com a coordinadora i imprescindible. Hem demanat a la DGAIA quins han estat els motius i al setembre ens reunirem per tractar aquest i altres aspectes amb el Departament d'Afers Socials i Famílies, la secretaria d'infància i la direcció de la DGAIA.

Per últim, recentment hem impugnat les bases de les Beques de formació de l'Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, ja que han deixat de banda la titulació de criminologia tot i tenir cabuda per competències en 3 de les 4 beques oferides. Vam oferir l'adhesió al recurs a la resta de Col·legis i Associacions i des de la Asociación Andaluza de Criminología (ANDACRIM), la Sociedad Interuniversitaria de Criminología (SIEC), i la Sociedad Estudiantil Criminológica de la Universidad de Salamanca (SECUSAL), van adherir-se al nostre recurs. Seguim esperant la resolució i us n'informarem així que en tinguem notícies.

Per últim, des de setembre de 2019 hem intentat reunir-nos amb el Departament d'Interior però s'han anat anul·lant les reunions per motius diversos i ho seguim intentant. També estem en espera de reunir-nos, en tornar de l'estiu, amb la conselleria d'Educació, per treballar la llei de protecció a la infància i l'adolescència esperant que ens obri portes fins ara tancades.

Comunicació durant la pandèmia

Tot i reduir-se l'activitat pública i no poder-nos trobar físicament ni en reunions d'equip ni en altres reunions, ens vam adaptar i vam decidir seguir treballant sobretot en la difusió de la nostra ciència. Per això vam obrir diversos fils a Twitter de recursos, de notícies o d'enquestes per impulsar recerques, i també vam publicar un nou article de La Criminologia Parla de la mà d'una col·legiada, l'Helena Mulero, que va analitzar les dades sobre delinqüència publicades pel Ministerio del Interior el dia 1 de maig. Amb això i amb altres temes hem participat en diversos mitjans de comunicació:


Presència i participació del Col·legi

Dues persones col·legiades es van beneficiar d'una beca per anar al II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Criminología que es va fer a Málaga el 13 i 14 de febrer, hem participat al Fòrum de l'Ocupació de la Universitat de Barcelona del passat 20 de febrer amb un estand pel Col·legi, ens hem adherit al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci (que a més coordina una criminòloga col·legiada), hem participat al SEGUES2020 amb un vídeo sobre la seguretat privada i la criminologia, hem tancat el conveni amb Alibri Llibreries perquè les persones col·legiades tinguin descompte en ensenyar el seu carnet (recordeu que podeu consultar tots els convenis a la nostra web) i hem pogut aconseguir un 10% de descompte en el curs de mediació nocturna de la Fundació de la Universitat de Girona i un 10% en el postgrau que faran a la tardor.

A més, aquesta setmana hem tancat l'enquesta que estàvem fent per la recerca sobre inserció laboral de la criminologia en l'àmbit de la justícia en el Tercer Sector! Quan estigui acabada us compartirem els resultats.


Borsa Laboral

La borsa laboral, tot i que minvat la seva activitat durant el primer mes de confinament, s'ha mantingut activa i no només comparteix ofertes sinó que segueix endavant amb la seva tasca de prospecció, detecció i difusió de recursos i ofertes. S’han mantingut contactes i aviat donarem més atenció a les persones col·legiades. En podeu veure un resum a l'apartat de la borsa de la nostra web!


2a Nit de la Criminologia

La segona edició de la Nit de la nostra professió a Catalunya va reunir un centenar de professionals al Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona. Enguany la temàtica del col·loqui va girar entorn les mesures alternatives de resolució de conflictes i ja estem treballant en la de l'any que ve, pendents de quines mesures s'hauran de prendre per prevenir la covid-19.


Reunió de Col·legis i Associacions professionals

Tot i que existeix una comissió gestora de Col·legis a Espanya (la Intercol·legial) que pretén reunir tots els Col·legis professionals, vam considerar important participar en la reunió del passat 15 de juliol que va proposar el Col·legi de Madrid, per treballar en conjunt i sumar entre Col·legis i Associacions Professionals. Des de Catalunya tenim moltes competències transferides i podem avançar individualment però és important treballar conjuntament en molts temes.Aprofitarem el mes d'agost per carregar piles i tornarem al setembre amb més novetats i ganes de seguir construint. Esperem que gaudiu de les vacances amb responsabilitat!