La nova junta pren possessió del càrrec

El passat 28 d'abril es va dur a terme l'assemblea anual corresponent a l'exercici de 2021 on es van presentar i aprovar la memòria econòmica i les activitats del col·legi de durant l'any passat, a més de renovar l'equip de govern després de 4 anys de legislatura. Les memòries les podeu trobar a l'apartat corresponent de la nostra web i pròximament hi trobareu també les del 2021.

Com a punt principal de l'Assemblea, donat que només s'ha presentat una candidatura per optar a ser la Segona Junta de Govern del Col·legi i, segons consta als Estatuts, no van caldre eleccions i ha quedat adjudicada directament la legislatura a la seva candidatura. Les persones que formaran part d'aquesta segona Junta són: 

  • Presidència: Arantxa Hernáez Hernando
  • Vicepresidència: Daniel Limones Silva
  • Secretaria: David Montero Montero
  • Tresoreria: Mònica Pérez García
  • Vocal: Carles Montagut Álvarez
  • Vocal: Virgínia Ávila Vázquez
  • Vocal: Victòria Fernández i Cruz
  • Vocal: Miguel Brito Giménez

La nova junta ha agafat el relleu de l'anterior aquest mes de maig. La web j està actualitzada per tal de donar a conèixer als i les membres i el pla estratègic 2022-2026. En aquesta nova junta s'han creat tres vocalies noves: la Vocalia de Gènere i no discriminacions, la Vocalia de Criminologia Forense i la Vocalia d'inserció. Es manté la vocalia de Justícia i relacions amb Tercer Sector i desapareix la vocalia de seguretat. Així s'han definit les línies principals de treball pels 4 anys vinents de legislatura i alhora s'ha dissenyat l'estratègia de l'àrea de seguretat i comunicació que no disposen de vocalia pròpia. Aquest pla de treball esdevé en diferents accions que es duran a terme des de la junta i juntament amb les persones col·legiades.

Es planteja consolidar algunes de les línies d'actuació iniciades a la legislatura anterior així com començar de noves donant força a la participació de les persones col·legiades i remarcant els avantatges de la col·legiació, especialment d'oferir formació dissenyada especialment al nostre col·lectiu.