Estrangeria i intervenció a l’àmbit social - Nova formació CrimiCat

El Col·legi presenta una nova formació, que comptarà amb Thais Álvarez i Arantxa Hernáez com a formadores.

Coneixem la importància de formar als i les criminòlogues per tal que estiguin preparats i preparades davant les demandes del mercat laboral i poder donar la millor resposta possible davant la intervenció amb persones estrangeres als diferents serveis on actualment hi ha feina. Volem oferir una formació en intervenció jurídica amb població estrangera vulnerable, donat que aquests coneixements en matèria d’estrangeria son altament valorats per serveis i empreses.

Inclou un mòdul d’anàlisi de la situació de les persones estrangeres des d’un vessant criminològica, així com les situacions documentals tant si pertanyen a l'àmbit de protecció, com de serveis socials i justícia i les seves implicacions a l’hora de realitzar la intervenció.

OBJECTIU

Proporcionar coneixement tècnic en relació a les diferents maneres de regularització i coneixement de la llei d’estrangeria: capacitació en la realització de tràmits documentals d'estrangeria, entendre aquests processos per aconseguir regularitzar les persones estrangeres segons les seves circumstàncies personals i amb les actualitzacions més recents de la llei.

La formació capacitarà en les competències tècniques que es demanen a totes les persones de l’àmbit social i de l’execució penal que treballen amb persones estrangeres.

A QUI VA DESTINAT?

Persones titulades en Criminologia, estudiants de quart de Criminologia i professionals d’altres disciplines relacionades amb l’execució penal i intervenció social.

Complementarà la formació necessària per treballar com a tècnic/a immigració, tècnic/a de joventut, orientador/res laborals, tècnic d’atenció a la víctima, delegat/a judicial i d’altres llocs de treball dins de l'àmbit social i de justícia.

MÒDULS

 1. Règim comunitari (ciutadans de la UE  i familiars).
 2. Entrades, visats i títols de viatge (passaports i cèdules).
 3. Tipus d’autoritzacions de residències i les seves renovacions.
 4. Autoritzacions de residència per raons excepcionals (Arrelaments).
 5. Estrangeria i família. Els reagrupaments familiars. Menors nascuts a espanya i al país d’origen.
 6. Estrangeria i Dona. Com actua la llei d’estrangeria davant els casos de violència de gènere?
 7. Estrangeria i Infància: Infants i joves migrats sols
 8. Situació documental de persones estrangeres a presó
 9. Migració i Criminologia

DATES I INSCRIPCIÓ

Places limitades: 20 persones

PLACES ESGOTADES! Llista d'espera disponible al mateix enllaç.

Es donarà certificat d'assistència a les persones que puguin assistir al 100% de les classes.

Dates del curs (online), per setmanes (en horari de 16.30h a 18.30h):

 • 4 i 6 d’octubre
 • 11 i 13 d’octubre 
 • 18 i 20 d’octubre
 • 25 i 27 d’octubre
 • 3 de novembre
 • 8 i 15 de novembre

Gratuït per a les persones col·legiades* | Amics i amigues  del col·legi* - 80 euros | Alumnat de 4t de Criminologia - 85 euros | Persones No col·legiades - 150 euros

*Cal estar al corrent del pagament de la quota

Inscripció a través de Codetickets en aquest enllaç: https://entradas.codetickets.com/entradas/cod-criminologia-catalunya