El Col·legi de Criminòlegs reclama a la DGAIA per què la nostra figura ha quedat exclosa del projecte "Les cases dels infants"

  • Fa mesos que el Col·legi de Criminòlegs de Catalunya col·labora amb bona sintonia cooperant amb la resta de Col·legis professionals que tenen alguna cosa a aportar en relació a l’atenció a la infància i la joventut i en l’actualització del model de protecció i ens ha sorprès que s’hagi exclòs la nostra figura en aquest servei. 
  • El Col·legi va reclamar a la DGAIA fa tres setmanes per què la nostra figura ha quedat exclosa del projecte "Les cases dels infants”, sense obtenir resposta.

Des del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya ens hem assabentat de l’exclusió de la figura del criminòleg/oga del projecte pilot “Les cases dels Infants per la prevenció de la victimització secundària dels infants i adolescents que es durà a terme a Tarragona aquest any.  És una decisió que ens ha sorprès, ja que un dels 10 estàndards que garanteixen la qualitat del projecte és la participació de la nostra figura en la necessitat de tenir equips multidisciplinaris.

La nostra intenció no és ocupar els llocs de treball d’altres professions que treballen en la intervenció amb els infants, sinó que considerem que la Criminologia és la disciplina que té una visió més integradora de la resta de professionals i que per aquest motiu va ser contemplada com a element coordinador en el projecte original de Save the Children (pàgina 33 i 56) seguint les indicacions de les Nacions Unides i el Consell d’Europa.

Per aquests motius hem fet arribar una demanda formal a la Direcció General d'Atenció a la Infància (DGAIA) per tal que tornin a considerar la decisió d’haver exclòs la nostra disciplina del projecte que té un objectiu tan important i necessari com és protegir als infants i adolescents més vulnerables, especialment aquells/es que han estat víctima d’un delicte.

“All therapist and forensic interviewers at the Barnahus are professionals with higher-education degrees, for instance in psychology, Master in Social Work, MS in family therapy, criminology and pedagogy. They are all trained in a variety of treatment interventions and receive regular supervision from experienced psychologists in the field.”

Standard 8: Victim Support – Barnahus Iceland