Assemblea general i presentació de la nova junta

El pròxim 28 d'abril es durà a terme l'Assemblea anual de col·legiats i col·legiades on explicarem la memòria econòmica i d'activitats de l'any 2021 i també presentarem la nova junta que agafarà el relleu després dels 4 primers anys de l'equip actual.

 • Lloc: Presencial - Sala d’actes de l’Escola Joan Pelegrí (Carrer Consell de Cent, 14, 08014 - Barcelona)
 • 17:30 h - Acreditacions: primera convocatòria 
 • 18:00 h - Acreditacions: segona convocatòria 
 • 18:30 h - Inici de l'Assemblea 
 • 20:00 h - Finalització 

Donat que només s'ha presentat una candidatura per optar a ser la Segona Junta de Govern del Col·legi i, segons consta als Estatuts, no caldrà la realització d'eleccions en l'Assemblea i ha quedat adjudicada directament la legislatura a la seva candidatura. Totes les persones col·legiades vau rebre aquesta informació el passat 15 de març, un cop tancat el període de presentació de candidatures. Les persones que formaran part d'aquesta segona Junta són: 

 • Presidència: Arantxa Hernáez
 • Vicepresidència: Daniel Limones
 • Secretaria: David Montero
 • Tresoreria: Mònica Pérez
 • Vocal: Carles Montagut
 • Vocal: Virgínia Ávila
 • Vocal: Victòria Fernández
 • Vocal: Miguel Brito

Durant aquest mes s'ha estat fent el traspàs de funcions i informació al nou equip i a l'Assemblea General es farà la transició oficial.

Recordeu que per poder participar en les votacions cal estar al corrent de pagament de totes les quotes de col·legiació.  Consulteu el vostre correu electrònic per tal de fer la inscripció prèvia i puguem fer una previsió d'assistència.

Etiquetes