Anàlisi de xarxes socials i criminologia: una aplicació pràctica a la intervenció

Des del Col·legi reactivem les formacions pròpies i presentem aquesta primera, de manera online, sobre Anàlisi de Xarxes Socials i criminologia: una aplicació pràctica a la intervenció, els dies 10, 12 i 19 de novembre, de 17.30 h a 19.30 h.

L'anàlisi de xarxes socials és una tècnica que també s'anomena "anàlisi estructural", utilitzada per mesurar les estructures socials sobrevingudes de la interrelació de la persona amb diferents actors socials, des d'individus fins a organismes, per arribar a predir conductes d'aquestes persones i establir patrons sobre les relacions. Des de la criminologia, la seva aportació és fonamental en la intervenció i prevenció comunitària amb menors, persones adultes i persones en risc de cometre actes delictius i de victimització.

L'objectiu de la formació és introduir a criminòlegs i criminòlogues, altres professionals relacionats amb el sector i agents de l'acció i intervenció social en el funcionament i aplicabilitat d'aquest anàlisi per potenciar la seva feina amb persones des de diferents aspectes que poden anar des de l'anàlisi de factors de risc a la promoció de factors de prevenció, des de diferents prismes d'intervenció.

La formació serà de 10 hores (6 hores d'aproximació teòrica i pràctica + 4 hores de treball autònom) i combina la introducció teòrica amb activitats pràctiques dirigides en 3 blocs temàtics:

 • Mòdul 1: Aproximació a l'Anàlisi de Xarxes Socials (AXS).
 • Mòdul 2: Recollida i anàlisi a través de programes informàtics.
 • Mòdul 3: Experimentació i pilotatge de l'Anàlisi de Xarxes Socials

Els treballs pràctics seran mitjançant l'ús del software facilitat en les diferents sessions.


Coneixements

 • Conèixer els principals conceptes, teories i mètodes associats a l'AXS.
 • Conèixer temàtiques actuals abordables des de la perspectiva de xarxes.

Habilitats

 • Introduir-se en l'ús de programes informàtics de AXS.
 • Aplicar els procediments estadístics relacionals bàsics.
 • Elaborar protocols de recollida de dades relacionals.

Valors

 • Assumir la potencialitat de l'enfocament de l'AXS per diagnosticar realitats personals, situacions criminològiques i fenòmens socials des d'una perspectiva relacional.
 • Valorar la pràctica criminològica des de la perspectiva relacional.
 • Proposar respostes sistèmiques i globals a situacions criminològiques més enllà de les aproximacions atributives.


La formació serà a càrrec de Sara Pérez Hernando, criminòloga, professora als graus de Pedagogia i Educació Social de l’Universitat de Barcelona i membre del Grup de Recerca en Intervencions Socioeducatives en la Infància i Joventut (GRISIJ), on treballa en projectes de recerca nacionals i internacionals en col·laboració amb professionals del tercer sector, i de Jaume Hombrado Trenado, investigador predoctoral de la Universitat de Barcelona i membre del Grup de Recerca en Victimització d'Infància i Adolescència (GReVIA).

El curs té un preu de 60 euros per persones no col·legiades i 40 euros pels nostres col·legiats i col·legiades. Podeu fer la inscripció abans del 8 de novembre, enviant un mail a secretaria@criminolegs.cat indicant a l'assumpte "Inscripció Curs d'anàlisi de Xarxes Socials i criminologia - El vostre Nom" i us indicaran els passos a seguir.


Etiquetes