Estadística d'inserció laboral

Una de les preocupacions més esteses entre tot el nostre col·lectiu professional és la inserció laboral que tant ens costa aconseguir. Des del nostre Col·legi participem en jornades sobre sortides laborals que organitzen les universitats i intentem donar difusió a aquells estudis que hi treballen, però també us compartim dades del que es va estudiant al respecte:

Contreras, M i Hernáez, A. (2019). Trayectorias de inserción professional de los egresados en Criminología: Ana¡álisis empírico a partir de encuestas a una muestra de titulados. [https://criminologosandalucia.files.wordpress.com/2019/07estudio-trayectorias_primeros-resultados_web.pdf

Cortina, C. I Arrufat, A. “La Inserción profesional de los criminólogos”. InDret, 2020, Núm. 3, https://doi.org/10.31009/InDret.2020.i3.11.

Quines creences hi ha sobre el mercat laboral de la criminologia? creiem que hi ha més feina al sector privat o al públic? A on podem treballar? L'Arantxa Hernáez i la Isabel Díaz ho abordaven en aquests articles tant a nivell personal com des de l'Observatori d'Inserció Laboral de la Criminologia:

Hernáez, A. (2017). Dogmas y creencias del mercado laboral de los criminólogos en España. Criminología y Justicia Refurbished, vol. 2(3). [https://anomics.usefedora.com/courses/154123/lectures/2293843]  

Hernáez, A. I Díaz, I. (2017). El trabajo del Observatorio de Inserción professional de Criminólogos de Catalunya (OIPCC). E-ciencies jurídiques, (1), 1-4. [https://ddd.uab.cat/pub/eciejur/eciejur_a2017n1/eciejur_a2017n1a4.pdf]

Hernáez, A. (2015). ¿Dónde se esconden las ofertas laborales para los criminólogos? Un análisis del mercado laboral actual. Criminología Hoy: Newsletter de la Sociedad Española de Investigación Criminológica. Núm. 2: 9- 14.

A més, l'any 2017 l'AQU va realitzar un seguiment de la inserció laboral dels graduats en criminologia l'any 2017 i de la qual en podeu descarregar les dades.

I durant la campanya de suport a la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, l'any 2016, durant tot el mes d'octubre es va realitzar una enquesta on destaca la situació i ocupació dels criminòlegs catalans a finals d'aquell any que podeu consultar aquí.