Enquesta sobre la inserció professional dels criminòlegs i les criminòlogues en l’àmbit de la justícia

Vetllar per la qualitat en la inserció professional dels criminòlegs i les criminòlogues és una de les prioritats del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya. No només per les funcions que té atorgades com a col·legi professional, sinó també pels reptes que tenim com a professionals d’obrir-nos pas en diferents espais i donar a conèixer els beneficis de les nostres aportacions.

Per aquest motiu, estem realitzant un estudi diagnòstic de la nostra professió, en el qual volem identificar les oportunitats i els obstacles que se’ns presenten en els diferents àmbits d’especialització. En aquest sentit, un dels objectius principals és aprofundir en la pràctica professional de la criminologia en l’àmbit de la justícia, així com conèixer les competències específiques a impulsar en el sector.

L’enquesta que et presentem va dirigida a les persones titulades en criminologia que treballen o col·laboren en l’àmbit de la justícia des de les entitats socials del Tercer Sector.

Si ets criminòleg/òloga i treballes o col·labores en aquest àmbit (o ho has fet en el darrer any) agraïm la teva participació dedicant uns 10 minuts a donar-nos la teva opinió anònima, la qual serà de gran utilitat per donar impuls a la professió.

Participa en l'enquesta!

.