Comissions Professionals

Les comissions professionals tenen com a objectiu bàsic incidir en la promoció de la disciplina i les seves branques d’actuació que requereixin atenció específica i estan formades per persones col·legiades que vulguin participar activament de les funcions del Col·legi. Podeu consultar AQUÍ el reglament. Ara mateix hi ha actives aquestes comissions:

Comissió de deontologia

  • Presidència: Pendent
  • Secretaria: Eulàlia Carmona
  • Equip: Araceli Escusol, Jaume Hombrado, Arantxa Hernáez.

Comissió Tarragona

  • Presidència: Eulàlia Carmona
  • Secretaria: Pendent
  • Equip: Marta Andreu

Comissió de Gènere, dones i igualtat

  • Presidència: Virgínia Ávila Vázquez
  • Secretaria: Roser Gamonal Capdevila
  • Equip: Anna Almécija Casanova, Araceli Escusol Saludas, Laura Guxens Badia, Cristina Sánchez Sánchez, Yezirah Vázquez Morales.