Sol·licitud de col·legiació

El procés de col·legiació consisteix en dos parts:

Primer, cal descarregar i emplenar aquest formulari amb les dades que es demanen. Si us plau, no oblidis marcar quin tipus de quota de col·legiació s’aplica en el teu cas. Un cop emplenat, s’ha d’enviar el formulari de col·legiació per correu postal a la seu del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya a carrer Balmes, 129 bis, 4t 2a, 08008 Barcelona, juntament amb:

  1. Una fotocòpia compulsada que acrediti la possessió del títol de Llicenciatura o Grau en Criminologia. S’acceptaran fotocòpies compulsades del títol original de Llicenciatura o Grau en Criminologia o el corresponent reconeixement del títol estranger degudament homologat, així com la fotocòpia compulsada del certificat substitutori o el resguard del títol, o la fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu de la condició de titulat en Llicenciatura o Grau en Criminologia emès per la universitat corresponent. Si no tens aquesta còpia, pots enviar-nos la còpia online sense compulsar firmant aquesta declaració de responsabilitat conforme el títol que ens envies és vàlid i original.
  2. Una fotocòpia del DNI o NIE.
  3. La documentació necessària per sol·licitar el pagament de la quota reduïda, quan sigui necessari.

En segon lloc, un cop rebuda la documentació, es comprovaran els documents i les dades, i es farà arribar a la persona interessada un correu electrònic indicant els detalls i el compte bancari per a poder fer la transferència de la quota de col·legiació, en el termini màxim de 30 dies. La persona interessada haurà d’enviar un comprovant del pagament de la quota de col·legiació a secretaria@criminolegs.cat.

Un cop finalitzat el procés, es farà arribar a la persona interessada un correu informant sobre el rebut del pagament i s’enviarà un document provisional que acrediti la condició de col·legiat/da.

Tractament de dades

El Col·legi de Criminòlegs de Catalunya és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i us informa que les dades que es recullen en aquest formulari seran tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR).

La finalitat del tractament és prestar el servei sol·licitat a les persones col·legiades i dur a terme les actuacions següents:

  • Gestió i enviament d’informació administrativa
  • Enviament d’informació de formació continua
  • Enviament del butlletí mensual
  • Gestió de la borsa de col·laboradors del Col·legi
  • Gestió de l’assegurança professional
  • Gestió de la borsa d’experts

No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal. Les dades de contacte per exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, portabilitat, limitació del tractament, supressió i pressa de decisions individuals:

Adreça postal: Col·legi de Criminòlegs de Catalunya. Carrer de Balmes, núm. 129 bis, 4t 2a, 08008 Barcelona. Adreça electrònica: secretaria@criminolegs.cat