Servei d’emprenedoria

El Col·legi de Criminòlegs de Catalunya comptarà amb un servei especialitzat d’emprenedoria en l’àmbit de la criminologia, per tal d’assessorar en matèria d’emprenedoria, gestions administratives, oferta i demanda de serveis criminològics, entre d’altres.