Presentació

El Col·legi de Criminòlegs de Catalunya és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia que representa els interessos del col·lectiu professional de criminòlegs i criminòlogues dins de àmbit territorial de Catalunya.

El decret 50/2017, de 23 de maig, del Departament de Justicia de Catalunya crea el Col·legi de Criminòlegs Catalunya anuncia, en la disposició adicional primera, la creació de la Comissió Gestora del Col·legi per part de l’Associació Catalana de Criminolegs i l’Associació Interuniversitària de Criminologia.

La Comissió Gestora està treballant en el desenvolupament dels estatuts provisionals del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya i en les estructures de l’organització representativa dels professionals de la Criminologia a Catalunya. La Comissió Gestora està formada per 3 membres de l’Associacio Catalana de Criminòlegs (Carles Soto, Marga Salom i Santiago Herrero) i 3 representants de l’Associació Interuniversitària de Criminologia (Jaume Hombrado, David Buil i Isabel Diaz).

Estem a la vostra disposició a en els següents espais:

  • secretaria@criminolegs.cat
  • Telèfon 931258343, horari dies laborables de 9 a 14 hores i 16 a 19 hores.
  • Carrer Balmes, 129 bis 4º 2º, 08008 Barcelona.

També ens podeu seguir a Twitter i Facebook.