Mediació

El present document es redacta com a conseqüència de la necessitat de donar a conèixer i afavorir la mediació com a eina per a la resolució de conflictes. El criminòleg, com a mediador, és una figura que té com a objectiu que les parts implicades en el conflicte prenguin consciència i que assumeixen les seves responsabilitats (si n’hi ha) per poder aconseguir acords.

Clicant aquí podreu trobar el document.