Grups de treball

En aquest espai es difondrà la tasca dels diferents grups de treball o comissions creats en el marc del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.