Execució penal i institucions penitenciàries

L’objectiu del present document és evidenciar la utilitat i la legitimitat de la figura professional de criminòleg/oga a l’àmbit d’execució penal i particularment a institucions penitenciàries. La present proposta culmina amb una sol·licitud per a la convocatòria de places d’ocupació pública per a criminòlegs com a membres dels Equips Tècnics Multidisciplinars, les Juntes de Tractament, la Central d’Observació Penitenciària, així com ocupant altres funcions en l’àmbit de l’execució penal, permetent així, l’accés dels llicenciats i graduats en Criminologia a l’àmbit penitenciari mitjançant oposicions.

Clicant aquí podreu trobar el document.

També podeu trobar l’informe rectat pels coordinadors dels graus en criminologia de Catalunya l’any 2011 sobre la “Inserció professional dels titulats en criminologia en els serveis dependents del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya” aquí.