Estructura de gestió

En aquest espai s’explicarà la divisió orgànica i competencial del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, un cop aquesta hagi estat aprovada per l’Assemblea constituent de l’òrgan col·legial.