Estatuts

En aquest espai es penjaran els estatuts del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, un cop aquests hagin estat aprovats per l’Assemblea de la entitat.