Estadística d’inserció laboral

[2017] Seguiment de L’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

L’AQU ha realitzat un seguiment de la inserció laboral dels graduats en criminologia l’any 2017.

[2016] Enquesta durant la campanya de suport a la creació del Col·legi

Durant la campanya de suport a la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya entre els dies 1 i 31 d’octubre de 2016 es va realitzar una enquesta on destaca la situació i ocupació dels criminòlegs catalans a finals del 2016.