Convenis amb altres organismes

En aquest espai es penjaran els convenis de col·laboració que el Col·legi de Criminòlegs de Catalunya firmi amb altres institucions, ja siguin aquestes públiques o privades, un cop hagin estat aprovats per ambdues entitats.