‘Construïm Col·legi’: Presentació de la candidatura a la Junta de Govern

El Col·legi de Criminòlegs de Catalunya neix com un projecte col·lectiu i il·lusionant en el que han participat molts i moltes persones titulades en criminologia amb visions diverses i heterogènies de la nostra professió. Des del maig de 2011, quan es va presentar la primera proposta de creació del Col·legi, professionals de la criminologia dels diferents racons de Catalunya han donat impuls a aquesta iniciativa, aconseguint una fita comú cabdal per al desenvolupament de la disciplina al nostre país: l’aprovació de la creació del Col·legi al maig del 2017.

L’objectiu de ‘Construïm Col·legi’, candidatura a la primera Junta del Govern del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, és continuar amb l’esperit col·laborador i unificador del treball cooperatiu que va ser essencial per a la creació del Col·legi. La nostra candidatura agrupa a criminòlegs i criminòlogues d’arreu del territori català amb visions molt diverses de la nostra disciplina, amb la finalitat d’impulsar la professió en tots aquells camps en els que, tot i estar formats i tenir les competències per a desenvolupar-nos professionalment, no hem tingut, fins ara, la possibilitat de fer-ho en plenes condicions.

Amb aquesta finalitat, la candidatura ‘Construïm Col·legi’ es presenta amb candidats exercint a les diferents branques professionals de la criminologia: el Daniel Limones, candidat a president, és inspector de policia i professor col·laborador a la Universitat Oberta de Catalunya; l’Arantxa Hernáez, candidata a vicepresidenta, és insertora laboral al Departament de Justícia; el Jaume Hombrado, candidat a secretari, és investigador predoctoral a la Universitat de Barcelona; i la Isabel Díaz, candidata a tresorera, és tècnica de joventut a Fundació Intermèdia. I els nostres candidats a vocals són el Sergi Fortià, responsable dels serveis de justícia a Suara Cooperativa; l’Eva Barroso, tècnica de seguretat corporativa en l’àmbit de la seguretat privada i professora de criminologia a la Universitat de Girona; l’Araceli Escusol, coordinadora del Servei Telemàtic d’Atenció a la Víctima del Delicte de Creu Roja; i el David Buil, investigador predoctoral i ajudant de professorat a la University of Manchester. A més, els nostres candidats tenen una àmplia experiència en la defensa de la professió, per exemple, el Dani va ser tresorer de l’Associació Catalana de Criminòlegs i és president de la Spanish Society of Evidence-Based Policing; l’Arantxa i la Isabel són les coordinadores de l’Observatori d’Inserció Professional de Criminòlegs de Catalunya; el David és coordinador de la Red Española de Jóvenes Investigadores en Criminología; i el Jaume va ser president de l’Associació Interuniversitària de Criminologia. També ens presentem amb vuit candidats substituts amb una àmplia experiència professional: la Marta Blanch, l’Aina Ibàñez, el Carmelo Vega, el Josep Lluís Mateo, la Berta López, la Sara Pérez, la Roser Gamonal i el Pedro Campoy.

Amb l’objectiu de constituir un Col·legi de Criminòlegs de Catalunya amb propòsits reals que contribueixin al creixement de la criminologia al país, presentem un decàleg de mesures prioritàries que ens comprometem a seguir:

  1. Compromís de comunicació periòdica amb les persones col·legiades i l’enviament del butlletí semestral del Col·legi.
  2. Redacció del Codi Deontològic de l’exercici de la professió del criminòleg a Catalunya.
  3. Desenvolupar un informe diagnòstic sobre l’estat de la inserció professional del criminòleg a les institucions públiques i empreses a Catalunya.
  4. Assentar les bases d’una borsa de treball pròpia a través de la prospecció d’ofertes.
  5. Establir i definir canals de comunicació amb ens locals, diputacions, consells comarcals, Departaments de la Generalitat de Catalunya i altres administracions amb l’objectiu de promoure el rol del criminòleg en aquests espais.
  6. Conveni de col·laboració amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i les universitats per a la millora continuada de la formació universitària en criminologia i la unificació de criteris de recollida de dades sobre inserció professional.
  7. Impulsar la figura del criminòleg com a mediador en l’àmbit privat a partir del conveni i el treball cooperat amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
  8. Desenvolupar activitats de formació continuada que complementin la formació en criminologia en aquelles àrees en les que els criminòlegs catalans trobin més importants.
  9. Difusió de la tasca professional del criminòleg a mitjans de comunicació locals i d’àmbit català i assessorament als mateixos per al tractament de notícies periodístiques de contingut criminològic.
  10. Formar part activa de la fundació del Consell de Col·legis Oficials de Criminòlegs d’Espanya i promoure la figura professional del criminòleg també a nivell estatal. Integrar-nos a la l’Associació Intercol·legial Catalana i iniciar diferents accions de col·laboració amb altres col·legis.

‘Construïm Col·legi’ es presenta com un equip amb experiència i il·lusionat per contribuir al creixement de la nostra professió a Catalunya. El nostre equip es caracteritza pel seu dinamisme, diversitat, visió crítica i constructiva i, sobretot, per les seves ganes de treballar. Et demanem que el proper 25 de gener ens donis el teu vot per construir… ‘Construïm Col·legi’!

Segueix-nos a:

Contacta amb nosaltres a construimcolegi@gmail.com!

[Text rebut el dia 15/01/2018 a les 09:03. Text publicat el dia 17/01/2018 a les 12:00]