Cercar criminòlegs per especialitats

En aquest espai es podran anunciar criminòlegs col·legiats especialitzats, per tal que la ciutadania pugui tenir accès als seus serveis. L’espai entrarà en funcionament un cop l’Assemblea constituent del Col·legi aprovi els Estatuts del mateix.