Benvinguda de la Comissió Gestora

La creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya representa una fita de primer nivell que ha de contribuir a l’efectiu i ple desenvolupament de la professió.

El Col·legi ha estat una vella aspiració que va començar a concretar-se el maig de 2011, quan l’Associació Catalana de Criminòlegs va formalitzar la primera sol·licitud de creació a la qual es va sumar després l’Associació Interuniversitària de Criminologia. Aquestes dues associacions han estat designades per a constituir, de forma paritària, la Comissió Gestora que, a més a més de donar inici a les tasques essencials que permetin la posada en marxa del propi Col·legi, té com a funció principal la redacció dels estatuts provisionals que regularan el procediment per convocar assemblea constituent, tot garantint la màxima publicitat de la convocatòria.

Foto creacio Comissio GestoraLes tasques d’aquesta Comissió estan molt avançades, i ja han començat a donar els seus primers fruits, iniciant els contactes amb les administracions públiques i executant els primers actes efectius de defensa i protecció dels legítims interessos dels professionals de la Criminologia.

La Comissió Gestora ha elaborat un calendari de treball que contempla la imminent convocatòria de l’assemblea constituent que haurà d’aprovar els estatus definitius del Col·legi i elegir a la primera junta rectora, és a dir, a l’Equip de govern que ha de posar en marxa el Col·legi i que de forma decisiva determinarà el rumb i l’èxit del Col·legi.

Així doncs, des de la Comissió Gestora fem una crida a la participació i a la implicació de tots els criminòlegs i criminòlogues de Catalunya per tal que el Col·legi de Criminòlegs de Catalunya sigui un triomf del qual ens puguem beneficiar tots i del qual també ens puguem sentir orgullosos i responsables.

Comissió Gestora