Altres beneficis

Els criminòlegs col·legiats tindran la possibilitat de contractar una assegurança professional amb el Col·legi de Criminòlegs de Catalunya. Es preveu la creació d’aquest servei durant el primer any del Col·legi.

A més, els col·legiats tindran descomptes per a l’inscripció a seminaris i congressos.