Assegurança professional

Els criminòlegs col·legiats tindran la possibilitat de contactar una assegurança professional amb el Col·legi de Criminòlegs de Catalunya. Els detalls de la mateixa seran disponibles un cop l’Assemblea constituent del Col·legi n’aprovi la seva creació.