Agenda

En aquest espai es difondrà informació sobre l’agenda d’activitats del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

PRÒXIMES FORMACIONS

Pròximament.

PRÒXIMES ACTIVITATS

Pròximament.


ACTIVITATS I FORMACIONS PASSADES

  • 3a Jornada Europea sobre Suport a la parentalitat i protecció a la infància: paradoxes o realitats.

14 i 15 de juny –  Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona. – Places gratuïtes per col·legiats/des

  • Píndola d’inserció professional I

Orientació per criminòlegs: Coneixement del mercat de treball i detecció dels recursos per a la inserció i promoció professional.

8 de juny – 16.00 h a 20.00 h – Facultat de Dret, Universitat de Girona. Organitza el Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

  • 2a jornada de prevenció, detecció i intervenció dels processos de radicalització en els joves en l’àmbit penitenciari.

18 de maig – Via Laietana, 16 – Organitza CCOO – Col·laboració del Col·legi